Akdeniz’in önemli ticaret limanı: Phaselis

Tarihçiler kaynaklarında bazen Pamfilya bazen de Likya kenti olarak tanımladıkları, Phaselis antik kentini, sahil kesiminde küçük bir yarımadayı çevreleyen, 3 doğal limanı ile Akdeniz’de önemli bir ticaret limanı olarak tanımlamaktadırlar.
Akdeniz’in önemli ticaret limanı: Phaselis

Tarihçiler, Phaselis’in MÖ 7. Yy’da Rodos Adası üzerinden bölgeye gelen koloniciler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Şehir, özellikle gerisindeki ormanlarla kaplı Toros Dağları’nın kerestesini Akdeniz limanlarına sevk etmek için kurulmuş olduğu tahmin ediliyor.

Phaselis, diğer bölge kentleri gibi tarihi süreçte aynı kaderi paylaşmıştır.

Kentte MÖ 5. yy Perslerin, 4. yy Karyalıların, kısa bir süre için de komşu kent Lmyra’nın egemenlikleri görülür. Tarihin yine önemli noktalarından biri MÖ 4. yy Büyük İskender’in şehrin önde gelenleri tarafından altın taç ile karşılanması ve Büyük İskender’in Doğu’ya yaptığı bu sefer esnasında, kış ayı boyunca ordusunu burada kampa alıp, kışı geçirtmesidir.

MÖ’nin son çeyreğinde Roma egemenliğine girmesi ile Phaselis’te en az 300 yıl süren bir yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Kent geniş caddeler, agoralar, hamamlar ve zafer kapıları ile imar edilmiştir. Roma İmparator’u Hadrian’ın da yine bu dönemde kenti ziyaret ettiği bilinmektedir.

Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı Roma olarak ikiye bölünmesiyle Doğu Roma toprakları sınırları içinde bulunan Phaselis’te Bizans dönemi başlamış, Bizans döneminde piskoposluk merkezi olarak ün salmıştır.


Arap akınları ve Selçuklu Devleti’nin Anadolu’daki hâkimiyeti ile birlikte kent terk edilerek, tarih sahnesinden yok olmuştur.

 

Phaselis ziyaretinde gezilmesi önerilen kalıntılar:

Antik Su Kemeri

Liman Caddesi

Helenistik Tiyatro

Roma Hamamı

Agora

Antik Liman