İnsanlık tarihine ışık tutuyor: Karain Mağarası

Antalya’nın yaklaşık 25 km kuzeybatısında, deniz seviyesinden yaklaşık 450 m yükseklikte, Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten tarafından 1946’da keşfedilmiş, birbirlerinden ince kalsit duvarlar ile ayrılmış bölmelerden ulaşan, Türkiye’nin içinde insan yaşamış büyük doğal mağaralarından biridir.
İnsanlık tarihine ışık tutuyor: Karain Mağarası

Bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar, mağaranın yaklaşık 500.000 yıl öncesine kadar yerleşim merkezi olarak kullanıldığını göstermektedir.

Günümüze kadar yürütülen kazılarda ele geçen, ilk insanlar olarak bilinen neandertal kalıntıları, su aygırı, gergedan, fil gibi hayvanların kalıntıları, insanlık tarihinin ilk çağlarında kullanılan yontma taş ve obsidyen aletler, Karain Mağarası’nı insanlık ve doğa tarihine ışık tutacak olan önemli bir Paleolitik örenyeri haline getirmektedir.

Karain Mağarası’nda yürütülen araştırmalar, mağaranın protohistorik çağlardan, klasik çağa hatta Roma dönemine kadar insanlığın tüm evrelerini gün ışığına çıkarmaya olanak sağlamaktadır.

Mağarada ele geçirilen tarihi bulgular günümüzde Antalya Arkeoloji Müzesi’nin bünyesinde sergilenmektedir.