Büyük İskender’in ele geçiremediği kent: Termessos

Termessos Antik Kenti, antik çağda Anadolu’nun Pisidia olarak adlandırılan güneybatı bölümünde, günümüzde “Güllük” antik dönemde Solymos Dağı’nın dorukları arasındaki vadide, deniz seviyesinden yaklaşık 1150 m yükseklikte, Anadolu’nun yerli halklarından olan Luvilerin soyundan geldiğine inanılan Solymler tarafından kurulmuş.
Büyük İskender’in ele geçiremediği kent: Termessos

Anadolu insanları tarafından kurulduğunun en büyük kanıtı da, dilbilimsel olarak Termessos kelimesinde yan yana gelen çift “ss” harfleridir. Ünlü antik coğrafyacı Strabon, Pisidialılar Termessosluları Slymi olarak çağırdıklarından bahseder.

Termessos tarihi kaynaklarda önemli bir olayla dikkat çeker. Helenistik dönemde Asya içlerine kadar her yeri kuşatıp ele geçiren Büyük İskender, tüm kuşatmaları boyunca hiçbir yerde savaş kaybetmemiş, geri çekilmemiş olmasına karşılık, sarp kayalıklar üzerine kurulu ve güçlü şehir surları ile çevrili bu kenti ele geçirememiş, bir müddet sonra geri çekilerek kuşatmasına son vermiştir.

Büyük İskender’in ölümünden bir müddet sonra bilindiği gibi Anadolu, İskender’in çeşitli generalleri arasında bölüşülmüş, generaller arasında savaşlar başlamıştır. Tarihi kaynaklar bize, Büyük İskender’in kendini Küçük Asya’nın yöneticisi ilan eden General Antigonos Monophtalmos ile yine generallerden Alketas’ın karşı karşıya geldiğini, savaşı kaybeden Alketas’ın Termessos’ta bir anıt mezarda gömülü olduğunu göstermektedir.

Anadolu’nun Roma hakimiyeti altına girmesi ile Termessosluların Roma ile ittifak ve dostluk içinde yaşadıkları, kendi kanunlarını kendilerinin yaptıkları ve bunun da Roma Senatosu tarafından kabul gördüğü bilinmektedir.

Şehir Bizans dönemi ile birlikte yavaş yavaş önemini yitirerek yerli halk tarafından terkedilmeye başlanmıştır. Sonraki dönemler hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

Termessos’un kendi adını taşıyan Güllük Dağı Termessos Milli Park’ı sınırları, bitki ormanının içinde bulunması kentin günümüze dek korunmasında büyük önem taşımıştır.

 

Termessos ziyaretinde gezilmesi önerilen kalıntılar:

Aşağı Nekropol

Hadrian Tapınağı Kalıntıları

Şehir Surları

Gymnasium

Tiyatro

Odeon

Su Sarnıçları

Agora

Alketas Mezar Anıtı